Začátek školního roku 2019/2020

Začátek školního roku 2019/2020

2. září nám začal nový školní rok 2019/2020.
Díky plnému nasazení všech pracovníků je škola vydrhnuta, uklizena, učiteli připraveny nástěnky a vyzdobeny třídy.
Třídní učitelé přivítali všechny žáky zpátky ve škole.
Do školních lavic poprvé zasedli i prvňáčci.

Všem žákům no nového školního roku přejeme mnoho úspěchů a pohody.