Výsledky zápisu do MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2022/23

Výsledky zápisu do MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2022/23

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Lubná

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Lubná, rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Lubná.

Uchazeči s pořadovými čísly 001 až 015 byli přijati.

Mgr. Radek Vyskočil, ředitel