Úkoly červen

Úkoly červen

Zveřejňujeme poslední “várku” úkolů letošního školního roku pro žáky, kteří nepracují v Google Classroom neboli “učebně” nebo nedochází do “školní skupiny”. Děkujeme za spolupráci.

1. třída – práci již obdržela

2. třída

Matematika: 38-40
Matematika: opakování násobilky a sčítání, odčítání do 100
Český jazyk: 88-93
Čítanka: 90-97 – u příběhu Jak voní modrá odpověz na otázky, odpovědi můžeš napsat do sešitu.
Prvouka: 54 – 55
3. třída:

Hádanky od spolužáků

Magické čtverce

Skloňování podstatných jmen

Slovní druhy (1)

Slovní druhy

Sousedé a výstavištěě

AJ 3

D.ú. 13 Aj 3. ročník

D.ú. 14 Aj 3. ročník

AJ 4

D. ú. 13 Aj 4. ročník Kučerová

D.ú. 14 Aj 4. ročník Kučerová

AJ 5

D.ú. 13 Aj 5. ročník Kučerová

D.ú 14 Aj 5. ročník Kučerová

AJ 6

D. ú. 13 Aj 6. roč. Kučerová

D.ú.14 Aj 6. ročník Kučerová

Přírodopis 6

PŘ 6 – úkoly č.8

Fyzika 6

F 6 úkoly č. 8

Český jazyk a literatura

ČJ 6

ČJ 7.B.

ČJ 8

Dějepis 6

Přírodní podmínky, zemědělství a obchod, řemeslo, Etruskové – kvíz

Přírodní podmínky, zemědělství a obchod, řemeslo a Etruskové

Římští králové a státní zřízení – prezentace

Římští králové a státní zřízení – kvíz

Matematika 6

Obrázek (85)

Obrázek (86) Obrázek (89) Obrázek (87) Obrázek (88)

Matematika 8

6._Lineární_rovnice_4.

7._Lineární_rovnice

rovnice se závorkami

jednoduché rovnice

rovnice – jednoduché