Testování od 3. ledna 2021

Testování od 3. ledna 2021

Od pondělí 3. ledna 2022 se ve škole (ZŠ) testují všichni žáci dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Testování se dále uskutečňuje antigenními testy stejným způsobem jako doposud (okraj nosu). Z testování již nejsou vyjmuti žáci s ukončeným testováním a žáci ve lhůtě 180 dní po onemocnění COVID-19. Testují se všichni!

Při pondělním testování způsobí pozitivní test žáka jen nutnost testování PCR pozitivního jedince (a odchod ze školy), čtvrteční testování však posílá třídu do režimu, kdy je pozitivní žák odeslán ze školy a musí na PCR test, ale i ostatní žáci (kteří byli ve škole ve středu a ve čtvrtek s daným jedincem) jsou testováni další dny ráno ve škole antigenními testy a musí nosit roušku (popř. respirátor) po celou dobu vyučování a musí být odloučeni od ostatních žáků, popř. jim KHS nařídí PCR testy a karanténu. U tříd, kde není nikdo pozitivní, je naprosto běžný režim.

Plavání, kroužky a pod. jsou v běžném režimu, tedy uskutečňují se.

Platí další již zavedené výjimky z testování – stálá nutnost nosit roušku apod.

priloha_982682270_0_1221_testování_leták_pro_rodiče_A4

priloha_982612531_1_INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022