STÁVKA

Naše škola se rozhodnutím pedagogických pracovníků připojuje ke STÁVCE vyhlášené ČMOS pracovníků školství ve středu 6. listopadu 2019.

Jelikož jsme si však vědomi, že je vše velmi narychlo a že bychom velkému počtu rodičů velmi zkomplikovali situaci, rozhodli jsme školu neuzavřít, ale provoz omezit. Nebudeme bránit dětem vstupu do školy, bude o ně postaráno. Bude fungovat školní jídelna i školní družina. Učitelé však nebudou vyučovat předměty tak, jak jsou v rozvrhu.

Dovolujeme si Vás, kteří máte možnost nemít děti bezdozoru, požádat abyste vyšli vstříc našemu snažení a děti do školy neposílali. Předem děkujeme za pochopení.

Pokud se ptáte po důvodech, je toho více, ale je velký rozdíl něco plánovat a slibovat, a něco opravdu konat. Z plánovaných a slibovaných 15 % je 10 %, a to ne pro všechny, protože jistých je nakonec 8 %. (Pro informaci: spotřebitelské ceny letos již stouply o 2,7%.)  Školství je prioritou pro politiky jen před volbami. Více na stránkách https://skolskeodbory.cz

Mgr. Radek Vyskočil, ředitel