Sportovní akce v březnu

Sportovní akce v březnu

S blížícím se jarem se rozbíhají i sportovní soutěže. Čekají nás:

14.3. –  vybíjená (žáci a žákyně 4. a 5. tříd)

16.3. – basketbal (dívky 6. a 7. třídy)

17.3. – basketbal (chlapci 6. a 7. třídy)

21.3. – silový čtyřboj (žákyně a žáci 6. až 9. třídy)