Školaonline – informace o docházce a prospěchu

V naší škole provozujeme internetovou aplikaci ŠKOLAONLINE, která nám slouží pro povinnou školní evidenci (školní matrika), školní administrativu a komunikaci s rodiči. Vedeme v ní třídnice, zapisujeme do ní docházku, žáci v ní mají zapsanou klasifikaci. Rodiče se mohou přihlásit k svému účtu a mít tak okamžitý přehled o svém dítěti a škole (aktuální rozvrh, plánované akce, známky, docházka).

http://portal.skolaonline.cz/

Pokud dojde ke ztrátě přihlašovacích údajů, kontaktujte třídní učitele nebo se obraťte přímo na ředitele školy (Radek Vyskočil, radek.vyskocil@zslubna.eu, 773830690).