Rozvoj technických dovedností. ZŠ Lubná – Cz.1.07/1.1.00/57.0074

 

 

Projekt Rozvoj technických dovedností. ZŠ Lubná, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/57.0074, spočíval v uskutečnění šablony č. 1 – Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Byl financován z OP VK.

Bylo určeno, že bude probíhat v období září až prosinci 2015 v hodinách pracovní výchovy pod vedením paní Mgr. Jiřiny Laitnerové dlouholeté vyučující PV ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Probíhal v 6. až 9. ročníku (vyučovací předmět PRACOVNÍ VÝCHOVA).

Žáci vytvářeli žákovské výrobky podle pracovních listů. Z výroby byl pořizován obrazový záznam a výstupem je 15 žákovských portfólii (se sebehodnocením žáka a formativním hodnocením žáka ze strany učitele).

V rámci projektu byla dovybavena školní dílna (velká část nářadí již byla ve špatném stavu a nářadí bylo i v malých počtech, které bránily řádné výuce.) Také bylo pořízeno další vybavení, které bude sloužit žákům k seznámením s novými technologiemi a postupy. Pořízeno bylo ruční nářadí, plně funkční (a schopný obrábění) model soustruhu pro obrábění dřeva i kovu, plotr („vyřezávací tiskárna“), stavebnice Merkur, stavebnice plně funkční 3D tiskárny.

Práce na výrobcích probíhaly v předem stanoveném harmonogramu a předpokládané cíle byly úspěšně naplněny.

opvk-logo-barva