Provoz škol do 11. dubna a 1. fáze otevírání škol a režimových opatření

Provoz škol do 11. dubna a 1. fáze otevírání škol a režimových opatření

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení
    • do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 

  • dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021, kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

 

1. FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ

V neděli 28. 3. jsme dostali informaci – 1. FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ, kterou přikládám. Vychází z ní předpoklad, že se žáci I. stupně a předškoláci z MŠ vrátí v dubnu do školy (zatím bez jasného termínu) a budou dvakrát týdně testováni antigenními testy. Žáci I. stupně budou do školy chodit rotačně, budou střídat prezenční a distanční výuku po týdnech. Jak se můžete přesvědčit, příliš toho zatím nevíme…

Do 1. dubna bychom měli dostat přesnější informace.