Přírodovědný klokan

Přírodovědný klokan

Třicet našich žáků se zapojilo do školního kola “Přírodovědného klokana” a jejich výsledky v rámci okresu Rakovník vůbec nebyly špatné (Míša Čebišová zřejmě 7. místo a další dva do 15. místa).

Tři nejlepší řešitelé:

  1. Michaela Čebišová
  2. Tomáš Fišer
  3. Kristýna Lajblová