vector silhouette sheet fern on white background

Přírodopisná soutěž – poznávání živočichů a rostlin

Přírodopisná soutěž – poznávání živočichů a rostlin

Do soutěže se mohli zapojit žáci ze 6. až 9. třídy. Využili jsme obrázků a fotografií, které byly během měsíců září a října vystaveny na nástěnce. Poznávačka obsahovala naše i cizokrajné živočichy a několik druhů rostlin z naší přírody. Celkem zahrnovala 26 organismů. Úkolem bylo uvést celý název (rod i druh). Soutěže se zúčastnilo celkem 16 žáků.

Výsledky:

  1. Tereza Diepoldová
  2. Eliška Pelcová, Vojtěch Chytrý
  3. Kristýna Lajblová