Příprava distanční výuky

Příprava distanční výuky

Vážení rodiče, žákyně a žáci,

počítejme raději všichni s tím, že může dojít k uzavření školy (a také školky). Může to mít různé důvody od relativně krátké karantény (10 dnů) nebo uzavření II. stupně ZŠ na delší dobu (několik týdnů) až po naši “černou můru” uzavření celé školy jako na jaře.

Na tuto (zatím jen imaginární) možnost distanční výuky se naše škola připravuje tímto způsobem:

  1. žákům byly zkontrolovány přístupy do prostředí Google Classroom a ve škole si připomínají (zkoušejí) práci v tomto prostředí (mimo žáky 1. a 2. třídy),
  2. toto prostředí bylo určeno ve škole pro žáky II. stupně jako další linie pro předávání informací, zápisků, zadávání práce, úkolů i v běžném školním provozu pro vhodné předměty, v některých předmětech se již v kurzech Google Classroom pracuje,
  3. kontrolovali jsme spojení na rodiče, mobilní telefony a přístupy do Školyonline, provedli jsme šetření – jak jsou na tom žáci s technikou a připojením k internetu,
  4. stanovili jsme si způsob práce v případné distanční výuce, způsoby hodnocení a způsoby komunikace,
  5. připravujeme techniku k zapůjčení žákům.

Nyní máme k dispozici pro zapůjčení již více než 30 zařízení. Jsme připraveni je zapůjčit okamžitě. Nebojte se tedy v případě potřeby (pokud distanční výuka nastane) se o tuto možnost přihlásit. Nejsme však schopni pomoci vám s připojením na internet.

Pro žáky, kteří se přes to všechno nedokáží zapojit do Google Classroom připravíme listinnou verzi úkolů.

Víme však, že technika není všechno. Pokud distanční výuka nastane, učitelé se ji budou snažit provádět tak, aby vám nepřinášela více starostí než je nutné. Ale bez vaší spolupráce, kontroly a motivace vašich dětí ke studiu to stejně možné není.

Aktualizujte prosím vaše kontaktní údaje, které poskytujete škole (abychom vás byli schopni včas informovat).

Základní komunikační kanál pro rodiče bude školaonline a webové stránky, žáci budou dostávat informace a práci v Google Classroom. Hodnocení, které bude v Google Classroom bodové, se přes procentuální přepočet převede do školyonline na klasickou známku. Jen pro připomenutí, distanční výuka je změnou zákona již zcela povinná.

Všichni si sice přejeme, aby se tak nestalo, ale buďme připraveni. Děkujeme za spolupráci.

Radek Vyskočil, ředitel