Přihlášky a zkoušky – informace pro žáky a rodiče žáků 9. ročníku (vystupujících žáků)

Přihlášky a zkoušky – informace pro žáky a rodiče žáků 9. ročníku (vystupujících žáků)

Přihlášky na střední školy pro 1. kolo přijímacího řízení budeme vydávat (již vyplněné) ihned po jarních prázdninách – od pondělí 20.2.2017.

Na střední školy je po podepsání žákem a zákonným zástupcem (včetně vyplnění údajů zák. zástupce) musíte odeslat či osobně dodat do 1. března 2017.

Pozor na obory, které mají povinné vyjádření lékaře (učňovské i některé maturitní)!

Přihlášky a termíny se týkají i žáků vystupujících po splnění povinné školní docházky z nižších ročníků ZŠ.

Přijímací zkoušky (jednotná přijímací zkouška)

Na přijímací zkoušky budou zájemci o studium obesláni a pozváni tou střední školou, kterou uvedli na 1. místě. Datum pro 1. termín zkoušky je 12. dubna 2017.

Ilustrační testová zadání – CERMAT

Sdeleni-MSMT_Terminy-JP-2017

JPZ-schema_radny-termin_2017_1

JPZ_schema-nahradni-termin_2017_2