Přihlášky a přijímací zkoušky na střední školy

Přihlášky a přijímací zkoušky na střední školy

Termín odevzdání přihlášek na střední školy je nejpozději do 1.3.2018. Naše škola opět žáků vytiskne vyplněné přihlášky s dostatečným časovým předstihem (pokud nám vystupující žáci dodají údaje o škole/školách, které si vybrali). Vyplněná přihláška se pak odevzdá do 1.3. řediteli příslušné střední školy.

Informace – MSMT-18744-2017-1_final

Prihlaska_SS_2017_denni

Sdělení_MSMT-22351-2017-1

Termíny jednotné zkoušky:

1. termín:
čtvrtek 12. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,
pátek 13. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.
2. termín:
pondělí 16. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,
úterý 17. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.
Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání na tyto dny:
1. termín: čtvrtek 10. května 2018, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín,
2. termín: pátek 11. května 2018, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín.