Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách

Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách

Téměř každý rok se nám podaří zapojit nejvyšší ročníky do projektu společnosti Člověk v tísni Příběhy bezpráví. Účastníme se v části Měsíc filmu na školách, pouštíme dokumentární film a besedujeme s hostem na dané téma.

Letos jsme měli úžasného hosta, bylo pro nás ctí přivítat paní Dagmar Rydlovou, původem z Rakovníka, vnučku zakladatele Ottovy továrny na mýdla (Rakona), která odešla z naší vlasti v roce 1968 do Kanady. Její vyprávění, , odpovědi na dotazy, celý její životní příběh – to bylo, jako když po dešti vysvitne slunce a před vámi se rozvine duha…