Poslední týden ve škole

Poslední týden ve škole

V posledním týdnu – od pondělí 25. 6. do středy 26. 6. je zrušeno odpolední vyučování. Poslední dny budeme věnovat třídnickým pracím, vybírání učebnic, posledním vycházkám (někde i výletům).

Ve čtvrtek 27. 6. nás čeká celodenní projekt DEN ZEMĚ, kdy se k projektovým úkolům přidá i promítání v MOBILNÍM PLANETÁRIU. Tento den je plánováno i odpolední vyučování pro všechny žáky (právě kvůli projekcím mob. planetária).

Po projektu máme naplánované SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÉ SHROMÁŽDĚNÍ, které se bude konat (přibližně hodinu, možná hodinu a půl) od 15.00 na sále místního pohostinství. Tedy také čtvrtek 27.6.

A v pátek 28. 6. již jen předáme vysvědčení (plánovaný konecv kolem 8.30 hod.).