Oznámení pro dojíždějící – Anexia

Oznámení pro dojíždějící – Anexia

Oznámení pro dojíždějící žáky, studenty a cestující starší 65 let

ANEXIA Rakovník

Vzhledem ke změně legislativy – cenový věstník Ministerstva financí ČR č. 02/2018 dochází ke změně od 1. 9. 2018 a to takto:

Za zlevněné jízdné ve výši 25 % plného jízdného se přepravují :

1. cestující ve věku 6-15 let

neprokazují se žádným slevovým průkazem

2. cestující ve věku 15 – 18 let

Prokazují nárok na zvláštní jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů

3.žáci a studenti ve věku 18-26 let

Prokazují nárok se prokazuje platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů (podrobnější podmínky jsou uvedeny v části IV. bodu 2.3. a bodu 2.4. této přílohy). Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

4. cestující starší 65 let

Nárok na zvláštní jízdné prokazují průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

5. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P – zůstávají dle současných podmínek

Čipové karty zůstávají v platnosti, kupóny na čipové karty se budou nabíjet od 3. 9. 2018. Dovolujeme si upozornit, že v termínu od 3. – 5. 9. 2018 bude v naší informační kanceláři prodloužena otevírací doba  6 – 18 hodin.