Otevření školy pro 1. a 2. ročník

Otevření školy pro 1. a 2. ročník

Od středy 18. listopadu do školy opět mohou žáci 1. a 2. ročníku. Výuka bude probíhat v rouškách v homogenních skupinách, včetně stravování a školní družiny. Zatím bez hudební a tělesné výchovy, bez plavání a podobných aktivit.

Podrobné pokyny a pokyny k  “třídním schůzkám” a vracení zapůjčených počítačů předávají třídní učitelé.