Opatření od čtvrtka 10. září 2020

Opatření od čtvrtka 10. září 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,

od čtvrtka 10. září 2020 jsou v budově školy povinné roušky pro všechny. Vybavte tedy prosím vaše děti potřebným počtem roušek. Zatím neplánujeme tuto povinnost vyžadovat při vyučování ve třídě, ale pokud by se některý z učitelů cítil zdravotně ohrožen, mohlo by to nastat.

Chceme vám také poděkovat za váš dosavadní přístup, a to že nám do školy neposíláte vaše děti nemocné.