Obědy pro děti

Obědy pro děti

Naše škola je na základě žádosti rodičů zapojena do projektu OBĚDY PRO DĚTI.

Obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita.

Více informací na: https://www.obedyprodeti.cz/

Kontaktní osoba v naší škole: paní Ilona Wachtlová, Radek Vyskočil