Domů » Náš tým

Náš tým

Tým zaměstnanců, ať se jedná o učitele, vychovatele či provozní zaměstnance školy,  je základním stavebním prvkem naší školy.

Ve škole jsou nejvíce vidět učitelé, a tak jsme velmi rádi, že v kolektivu učitelů zůstávají stále někteří z původní sestavy, která před 30 lety v nové budově začínala. Je nám radostí a ctí spolupracovat s lidmi jako je paní Jiřina Laitnerová nebo pan Petr Šíma. Také ve školce jsou základními kameny kolegyně Jiřina Endrštová či Libuše Vecková. I mezi provozními zaměstnanci máme dlouholeté kolegy, kteří ke škole už patří jako paní Miluše Palkosková. S velkým uspokojením pak můžeme konstatovat, že i díky spolupráci s nimi i mezi sebou, nám z mladých kolegů rostou nové velké osobnosti s novými nápady, kteří ponesou “náš prapor” dál a dál…

Jsme na sebe nároční, a proto je nutné se někdy rozloučit s těmi, kteří naše nároky nejsou schopni naplňovat.

I nadále však hledáme nejen učitele, ale zaměstnance vůbec, kteří dávají své práci 100%, nebojí se nového a děti jsou pro ně to nejdůležitější, víc než výplata, víc než volný čas, víc než vlastní pohodlí…

Dovolte, abych takovým, vyjádřil velké díky!

Radek Vyskočil, ředitel