Měsíc filmu na školách – Příběhy bezpráví

Měsíc filmu na školách – Příběhy bezpráví

Tradičně se zapojujeme do projektu Jeden svět na školách – Měsíc filmu na školách, kterou organizuje organizace Člověk v tísni. Naši žáci si připomínají významné historické milníky moderních dějin pomocí dokumentárních filmů a besed s hostem.

Letos se tak stane 21. listopadu a ve škole přivítáme na besedě pro žáky 8. a 9. třídy pana Mgr. Františka Povolného, dlouholetého ředitele Muzea T. G. M.- v Rakovníku. Letošní téma je jasné – rok 1989.

Zároveň plánujeme návštěvy výstavy 1989 Nezapomínáme. Připomínáme. v Rakovníku. A Také další akce spojené s výročím 30 let od událostí roku 1989.