Letní kemp – informace

Letní kemp – informace

Letní kemp začíná v pondělí 23. 8. 2021.
Pokud by někdo měl ještě zájem – máme ještě několik volných míst (v případě zájmů volejte ředitele školy).
Kempy mají sloužit k podpoře žáků po výpadku škol v minulém roce, hravou formou mají pomoci s obnovením vzdělávacích návyků, socializací žáku apod.
Celý denní program trvá 8 hodin, je rozdělen na 2 vzdělávací bloky, 1 blok volnočasových aktivit a 1 blok pohybových aktivit.
Vzdělávací bloky budou zaměřeny na podporu čtenářské gramotnosti, matematické a finanční gramotnosti, angličtiny, vlastivědy různou hravou formou. Do volnočasových aktivit zapojíme i keramiku…
Začátek: 7:30 hod.
Konec: 15:30 hod.
Stravování zdarma: přesnídávka – oběd – svačina, pitný režim (jídelníček v příloze)
Vedoucí prvního kempu – skupiny – žáků od 1. do 3. třídy je  Jana Kučerová, vedoucím 2. kempu – skupiny. žáků od 4. třídy výš je Radek Vyskočil. Jako další “lektoři” se letních kurzů účastní A. Hvězdová, Z. Mejtská, P. Kružíková, M. Kounovská, B. Broumová, G. Vyskočilová, L. Janková, H. Havlíková, K. Součková, D. Vopat, M. Jelínková, T. Slavíčková
Účastníci odevzdají první den prohlášení zákonných zástupců (o bezinfekčnosti) a formulář o GDPR ( nebo bude možné ho vyplnit ráno při příchodu v papírové podobě).
Příslušná hygienická opatření budeme dělat dle platných pokynů.