Konzultace žáků II. stupně

Konzultace žáků II. stupně

Vážení rodiče, milí žáci,

ačkoliv se může zdát z některých mediálních výroků, že od pondělí 8. 6. 2020 jsou školy otevřeny pro žáky II. stupně, není to pravdou. Školám byly umožněny především konzultace – něco co základní školy v tomto smyslu podle zákona neznají a nepoužívají. Stále ještě není povolena běžná školní docházka. Z materiálu “Ochrana zdraví a provoz…”:

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

  • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
  • Socializační aktivity.
  • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
  • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
  • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (uvedené v příloze).

V našem případě jsme se rozhodli od 8. 6. 2020 umožnit dobrovolné konzultace žákům II. stupně  z důvodu objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020 II. pololetí.

Doporučujeme tyto konzultace využít pro podklad pro hodnocení za II. pololetí dle Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání v II. pololetí školního roku 2019/2020.

Žáci popř. jejich zákonní zástupci osloví přes “učebnu” či přímo e-mailem vyučujícího předmětu, v němž mají potřebu konzultace a ten jim přidělí termín, kdy se jim bude ve škole věnovat. Pro první příchod do školy je povinné čestné prohlášení (zde ke stažení). Další návštěvy se případně dohodnou pak již ve škole. Tímto způsobem umožníme dobrovolné konzultace do pondělí 22. června. Hlásit se můžete okamžitě.

K vyzvednutí věcí ponechaných ve škole se můžete dostavit do školy každý všední den od 7.15 do 15.00 hod. bez předchozího ohlašování. Jen je potřeba vědět, co a kde hledáte.

Učebnice se (vyjma žáků 9. ročníku) letos v červnu vracet nebudou. Velká část vyučujících podle nich ještě v září bude vyučovat (výměnu plánujeme na závěr září).

V úterý 23. června uzavíráme klasifikaci II. pololetí školního roku 2019/2020.

V pátek 26.6. 2020 budeme žákům vydávat vysvědčení (jak – ještě upřesníme dle platných opatření).

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (aktualizace k 27.5)

příloha_čestné_prohlášení

Radek Vyskočil, ředitel