Jak poznávat více svět. ZŠ Lubná – CZ.1.07/1.1.00/56.0721

Zapojili jsme se do “výzvy 56” s projektem Jak poznávat více svět. ZŠ Lubná, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0721.  Projekt byl financován z OP VK.

Projekt se skládal ze dvou částí. První podpořila čtenářskou gramotnost a druhá přispěla k lepší jazykové vybavenosti a k poznání cizích zemí a cizího prostředí. První byly Čtenářské dílny, které se u nás uskutečnily ve 4 ročnících, byly vytvořeny příslušné tematické plány a uskutečněno požadované množství dílen v hodinách Českého jazyka a Českého jazyka a literatury. Bylo nakoupeno v rámci šablony 368 knih do naší žákovské knihovny a poskytnuto žákům. Také byly nakoupeny pomůcky pro zlepšení čtenářské gramotnosti.

Druhá část byl jazykově-poznávací zájezd do Velké Británie, který se po potížích s výběrovým řízením, uskutečnil na dvakrát a to v listopadu a prosinci 2015. I přes nepříznivé politické klima nám odcestovali  všichni žáci a vše se tak,  jak bylo plánované, bez chyb uskutečnilo. Žáci byli v Londýně, prohlédli si místní pamětihodnosti a muzea, galerie. Zhlédli i okolí Londýna např. Cambridge, Brighton, křídové útesy, apod. Každý z nich navštívil 9 vyuč. hodin v britské jazykové škole a dostal příslušný certifikát. Ubytováni byli s plnou penzí v britských rodinách na okraji Londýna. Celý projekt hodnotíme jako velmi přínosný a velmi úspěšný.

opvk-logo-barva