Informace pro učitele, rodiče, bývalé učitele apod., zápis, JPZ

Informace pro učitele, rodiče, bývalé učitele apod., zápis, JPZ

Vzhledem k současné situaci jsou zcela pochopitelně rušeny veškeré akce – olympiády, soutěže, a to nejen pro děti.

Veškeré akce pořádané MAS/MAP Rakovnicko jsou zrušeny.

Také je uzavřena PPP Rakovník a nepřijímá ani objednávky na další vyšetření.

Tradiční DEN UČITELŮ, který organizujeme i pro naše bývalé kolegy, se pochopitelně odkládá…

Zápis do 1. třídy připravíme ve stanovených termínech elektronicky (včas zveřejníme odkaz na webovou aplikaci) – tak abychom ho zvládli i bez osobního kontaktu. Pokud by někdo byl bez internetu, vyřešíme i to. Samotnou návštěvu školy pro děti připravíme na období, kdy to již bude bezpečné (pokud bude zájem – aby o nic nepřišly). Podobně do MŠ – pokud bude situace trvat dlouho.

Školu v přírodě v letošním školním roce rozhodně neuskutečníme. Podle délky uzavírky omezíme po návratu do škol mimoškolní akce, projekty apod.

Pro žáky II. stupně připravíme možnost pracovat s učiteli přes službu Google Classroom/učebna. Žáci 8. a 9. ročníku mají již přístupy zřízeny.

Ohledně jednotné přijímací zkoušky zatím nemáme žádné informace. Jakmile budeme něco vědět, zveřejníme.