Hejného matematika pro rodiče

Hejného matematika pro rodiče

Ve středu 10. ledna 2018 se od 17.00 hod.  uskuteční první setkání “Hejného matematiky pro rodiče“, kdy nabízíme možnost uvést rodiče do jednotlivých prostředí Hejného matematiky tak, jak jsme slíbili na podzim na třídních schůzkách..

Skupinu začátečníků povede Hana Hvězdová, pokročilé Lucie Kocová