EDISON

EDISON

Projekt EDISON

V týdnu od 8. října do 12. října 2018 se naše škola zapojila do programu EDISON. Ten organizují vysokoškolské organizace v našem případě Aiesec Praha (UK Praha). Tento program k nám přiváží mladé lidi z různých zemí, aby seznamovali žáky a studenty s jinými kulturami a zlepšili jazykové dovednosti konverzací v  angličtině.

Díky tomuto programu měli naši žáci možnost setkat se s 6 studenty VŠ z různých zemí. Přijel k nám Silva (Albánie), Vanda (Gruzie), Tinatiny (Gruzie), Damaris (Itálie), Baki (Turecko) a Amin (Tunisko). booklet-edison

Připravili pro naše žáky prezentace do hodin, ve kterých představili své země, jejich kulturu, tradice, způsob života i tradiční jídla. Vysvětlovali a diskutovali s našimi žáky odlišnosti a bourali kulturní bariéry.

V hodinách s žáky probíhala komunikace výhradně v anglickém jazyce a překlad byl potřeba jen u těch nejmenších.

Společně s nejstaršími žáky školy absolvovali exkurzi po pamětihodnostech Rakovníka a v pátek jsme projekt všichni společně ukončili slavnostním shromážděním v tělocvičně, které se neslo v duchu tance.

Zahraniční studenti byli velice mile překvapeni, jak naši žáci pracují v hodinách, jak se dovedou zapojit do různých aktivit, a také jak jsou naši žáci inteligentní a chytří.

Přínos pro naši školu spatřujeme především v možnosti komunikovat v anglickém jazyce, rozšiřování geografických znalostí, setkávání s odlišnou kulturou, přinášením nových faktů a otevření se světu.