Den pro prevenci – program pro zlepšení vztahů ve školních třídách

Den pro prevenci – program pro zlepšení vztahů ve školních třídách

Další reakcí naší školy na omezení školní docházky v minulém školním roce je DEN PRO PREVENCI. V pátek 22. října v koordinovaném dopoledním projektu se žáci společně se svými třídními učiteli věnovali školní primární prevenci, tedy předcházení závažným rizikům, jako jsou např.: šikana, kyberšikana, návykové látky i nelátkové závislosti – netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, xenofobie, rasismus, rizikové sexuální chování…

Naše počínání se tentokrát především věnovalo vztahům ve třídě obecně (aktivity na posílení komunikačních dovedností, asertivity, zvládání emocí a další), postupy, jak se vyrovnat se stresem apod.

Program připravila ve spolupráci s třídními učiteli Mgr. Gabriela Kapsová, školní metodik prevence.