Den otevřených dveří – úterý 10. března

Den otevřených dveří – úterý 10. března

20200224121923837_0001

Přibližný harmonogram – aneb co je možné vidět:

I. stupeň – hodiny dle rozvrhu (mimo 4. třídy – bohužel suplování – chybí Mgr. Haiflerová)

II. stupeň – mimo běžné hodiny např.:

  • Přírodopis – mikroskopování – 6. třída – 7.40 – 9.20
  • Zeměpis – státy Afriky – mapa – 6. třída – 9.40 – 11.20
  • Robotika – stavebnice VEX – 6. třída – od 12.20
  • Matematika – práce v Geogebře – 7.A – 7.40 – 9.20
  • Fyzika – práce se soupravami z mechaniky – 7.A – 10.30 – 11.20
  • Zeměpis – Asie – 7.B – 7.40 – 9.20
  • AJ -anglicky mluvící země – 8. třída – 7.40 – 9.20
  • Matematika – tělesa – 8. třída – 9.40 – 11.20
  • PPR – využití pomůcek a programů PASCO – 8. třída – 13.15 – 14.55