Projekty EU

Formativní hodnocení

Naše škola je jednou z 9 škol zapojených do projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách. Projekt je realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Podporuje učitele v rozvoji jejich dovednosti v oblasti […]

Zobrazit více

Modernizace přírodovědné učebny a učebny jazyků a informačních technologií ZŠ Lubná

Modernizace přírodovědné učebny a učebny jazyků a informačních technologií ZŠ Lubná reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003936  Hlavním cílem projektu jsou stavební úpravy a pořízení nového vybavení pro dvě učebny – učebna přírodních věd a PC/jazyková laboratoř. Součástí […]

Zobrazit více