Události

Zájezd do Velké Británie – podzim 2020

Ačkoliv jsme nyní zahlceni informacemi o koronaviru, někteří se bojíme a většina z nás nemá na cestování ani pomyšlení, připravujeme s velkým předstihem školní zájezd do Velké Británie – především tedy do Londýna. Plánujeme ho […]

Zobrazit více

Etické dílny

V loňském roce jsme pro naše žáky nižších ročníků připravili program ETICKÉ DÍLNY. Žáci procházeli hodinami, které je mají připravit na vhodné používání informačních technologií, na vhodnou komunikaci, na zvládání agrese a konfliktů apod.  Program […]

Zobrazit více

Výzkum Univerzity Palackého v Olomouci

Naše škola byla oslovena Univerzitou Palackého v Olomouci, abychom se dotazníkovým šetřením zúčastnili průzkumu na téma stravování…   Žádost o spolupráci na výzkumné studii Informace pro vedení školy Výzkumný tým Informovaný souhlas

Žákovský parlament

Na konci září měl své první letošní setkání žákovský parlament naší školy. Letos jsme již zapojeni do sítě žákovských parlamentů sdružených v Škola pro demokracii. Po stránce metodické vedou letos žáky Mgr. Lucie Kocová a Mgr. […]

Zobrazit více

Hory 2020

Lyžařský kurz 2020 Opět organizujeme pro žáky lyžařský kurz, stále v Krušných horách v penzionu Filip ve Stříbrné v termínu: 9. 2.  až 15. 2. 2020. Sjezdové lyžování bude probíhat ve skiareálu Bublava. Účastníci kurzu absolvují […]

Zobrazit více

Obědy pro děti

Naše škola je na základě žádosti rodičů zapojena do projektu OBĚDY PRO DĚTI. Obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. […]

Zobrazit více

Formativní hodnocení

Naše škola je jednou z 9 škol zapojených do projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách. Projekt je realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Podporuje učitele v rozvoji jejich dovednosti v oblasti […]

Zobrazit více