Události

INFORMACE

Vážení rodiče, potvrzený formulář “OŠETŘOVNÉ” Vám jsme schopni zaslat i elektronicky (popřípadě i běžnou poštou – pokud bude potřeba) mailem, na “školaonline” apod. V případě potřeby kontaktujte ředitele školy  telefonicky (773830690), SMS, mailem (radek.vyskocil@zslubna.eu) nebo přes […]

Zobrazit více

Vzdělávací zdroje

Vážení rodiče, milí žáci, jak je nyní již nanejvýše jasné, uzavírka škol nebude zrovna krátká. Proto po neděli upřesníme jak dále s domácími úkoly – posílání zpět a podobně. Opravdu apelujeme na samostatné čtení – […]

Zobrazit více

Informace k prevenci před koronavirem

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie Ministerstvo zdravotnictví ČR přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR a dále i osobám cizinců pracujícím v ČR či s pobytem delším než 90 […]

Zobrazit více

Zájezd do Velké Británie – podzim 2020

Ačkoliv jsme nyní zahlceni informacemi o koronaviru, někteří se bojíme a většina z nás nemá na cestování ani pomyšlení, připravujeme s velkým předstihem školní zájezd do Velké Británie – především tedy do Londýna. Plánujeme ho […]

Zobrazit více

Etické dílny

V loňském roce jsme pro naše žáky nižších ročníků připravili program ETICKÉ DÍLNY. Žáci procházeli hodinami, které je mají připravit na vhodné používání informačních technologií, na vhodnou komunikaci, na zvládání agrese a konfliktů apod.  Program […]

Zobrazit více

Výzkum Univerzity Palackého v Olomouci

Naše škola byla oslovena Univerzitou Palackého v Olomouci, abychom se dotazníkovým šetřením zúčastnili průzkumu na téma stravování…   Žádost o spolupráci na výzkumné studii Informace pro vedení školy Výzkumný tým Informovaný souhlas

Žákovský parlament

Na konci září měl své první letošní setkání žákovský parlament naší školy. Letos jsme již zapojeni do sítě žákovských parlamentů sdružených v Škola pro demokracii. Po stránce metodické vedou letos žáky Mgr. Lucie Kocová a Mgr. […]

Zobrazit více