Noc vědců – na ČVUT Praha nebo i online

Noc vědců – na ČVUT Praha nebo i online

Celorepubliková vědecko-technická popularizační akce

 Noc vědců

proběhne v pátek 24. září od 17.00 do 23.00 hodin,

tentokrát na téma čas.

 unnamed
Návštěvníky během večera seznámíme se zajímavými projekty z naší univerzity a nabídneme unikátní příležitost nahlédnout do prostor, které
za normálních okolností nejsou veřejnosti přístupné. Kromě obvyklých prezenčních událostí se některé aktivity uskuteční pouze v online prostoru,
kde bude možné zažít vědu i z pohodlí domova.Bohatý program na ČVUT připravilo celkem sedm fakult a dvě nefakultní součásti. Tradičně pro návštěvníky otevřeme pracoviště ČVUT v dejvickém kampusu i v centru Prahy na Albertově.

V Dejvicích na Praze 6 se bude kontaktně i online prezentovat Fakulta elektrotechnická, Český institut informatiky, robotiky a kybernetikyMasarykův ústav vyšších studií a Fakulta biomedicínského inženýrství, která přijede za návštěvníky do budovy CIIRC z Kladna. Fakulta dopravní otevře svá zajímavá pracoviště na pražském Albertově. Atraktivní program naživo je také připraven i na děčínském pracovišti Fakulty jaderné
a fyzikálně inženýrské a Fakulty dopravní.

Pouze online se zapojí do Noci vědců Fakulta stavební, Fakulta strojní, Fakulta informačních technologií a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.

Kompletní program je na stránkách www.nocvedcu.cz nebo lze využít
aplikaci v chytrém telefonu.

Vstup na akci je ZDARMA.

V noci na viděnou!