Události

Žákovský parlament

Na konci září měl své první letošní setkání žákovský parlament naší školy. Letos jsme již zapojeni do sítě žákovských parlamentů sdružených v Škola pro demokracii. Po stránce metodické vedou letos žáky Mgr. Lucie Kocová a Mgr. […]

Zobrazit více

Hory 2020

Lyžařský kurz 2020 Opět organizujeme pro žáky lyžařský kurz, stále v Krušných horách v penzionu Filip ve Stříbrné v termínu: 9. 2.  až 15. 2. 2020. Sjezdové lyžování bude probíhat ve skiareálu Bublava. Účastníci kurzu absolvují […]

Zobrazit více

Obědy pro děti

Naše škola je na základě žádosti rodičů zapojena do projektu OBĚDY PRO DĚTI. Obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. […]

Zobrazit více

Formativní hodnocení

Naše škola je jednou z 9 škol zapojených do projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách. Projekt je realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Podporuje učitele v rozvoji jejich dovednosti v oblasti […]

Zobrazit více

Modernizace přírodovědné učebny a učebny jazyků a informačních technologií ZŠ Lubná

Modernizace přírodovědné učebny a učebny jazyků a informačních technologií ZŠ Lubná reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003936  Hlavním cílem projektu jsou stavební úpravy a pořízení nového vybavení pro dvě učebny – učebna přírodních věd a PC/jazyková laboratoř. Součástí […]

Zobrazit více